Soma%20rusvern

Soma Rusvern


Hva ble bygget?
Institusjon for mennesker med utfordringer knyttet til rus, både langtids- og akuttplasser. Det er også to småhus på tomten.   

Prosjektleder:
Rolf Åsbø
 
Entreprenør:

Frøiland Bygg AS

Ferdigstilt: 
2020

Kostnad:
78.584.000 kr

                    

 

Galleri