Åpningtider:
Mandag - Fredag
07:45-15:15

 
Alle fakturaer til Sandnes kommune skal sendes elektronisk, i formatet EHF.
Fullstendig informasjon om fakturering finnes på kommunens sider:
LINK til fakturabehandling

Om oss

Sandnes eiendom ivaretar Sandnes kommunens behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger. 

Investeringsprosjekter 2019-2020 Video

Hovedaktivitetene er investeringer, forvaltning, leie og avhending av eiendom.
Kommunen eier 300 000m2 og leier 36 000m2 bygningsmasse. 
Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler i størrelsesorden 10 000m2.

Sandnes er landets 7. største by. En forretningsmessig konsekvens av dette er at kommunen besitter betydelige verdier i egen eiendomsmasse.
Dette betinger at Sandnes eiendom drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.
Realistiske husleieavtaler er en forutsetning for all profesjonell eiendomsdrift. Systemer med internleie er innført for alle leieobjekter. Husleieavtaler synliggjør kostnader, klarlegger roller, bedrer arealeffektiviteten og legger til rette for systematisk vedlikehold.

Sandnes eiendom legger porteføljeprinsipper til grunn for fremtidige disposisjoner. Det arbeides mot en diversifisert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger.