Fasade%20Skeiane

Skeiane ungdomsskole


Hva ble bygget?
Skeiane Ungdomsskole ble totalrehabilitert og utvidet med nybygg og er nå en fullverdig U21-skole.   

Prosjektleder:
Ingunn Bjerkelo

Ferdigstilt: 
Januar 2020

Kostnad:
294.000.000 kr

 

Galleri