Rundeskogen%20Portrett

Rundeskogen Bo- og aktivitetssenter


Hva ble bygget?
Rundeskogen ligger på Lura og inneholder 61 sykehjemsplasser samt dagsenter. 

Prosjektleder:
Rolf Åsbø

Ferdigstilt: 
2017

Kostnad:
233.521.000 kr

Drone video Klikk på linken: Fremdriftsvideo 1+2 siste del er fra 23.01.2016 


 

Galleri