Luragata

Robuste boliger i Luragata


Hva ble bygget?
Gammel enebolig bygget om til fire robuste leiligheter.

Prosjektleder
Jarle Angelsen

Entreprenør
Byggmester Øystein Torgersen AS

Byggekostnad, inkl mva
8.702.000 kr

Ferdigstilt
Juni 2022
 

Galleri