190125_ext3_CoP_SF_lowres

Nytt rådhus


Hva ble bygget?
Nytt rådhus i Havneparken. Det nye rådhuset har en størrelse BRA 11384 m2 fordelt på 4 etasjer. 
 
Prosjektleder:

Jarle Angelsen
 
Entreprenør:

Kruse Smith AS

Arkitekt:
Code of Practice Arcitects GmbH

Ferdigstilt: 
2019

Kostnad:
511.345.000 kr

Les om Arkitektkonkurransen her.

 

Galleri