Legging%20av%20sedum

Ny hovedbrannstasjon, legevakt, ambulansesentral


Hva ble bygget?
I Brannstasjonsveien 2 er det bygget ny hovedbrannstasjon for Rogaland brann og redning IKS. Legevakt og øyeblikkelig hjelptilbud for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal og ambulansesentral
er samlokalisert med hovedbrannstasjonen. Bygget rommer 350 arbeidsplasser. Sandnes kommune er vertskommune for den nye hovedbrannstasjon.

Prosjektleder:
Ingunn Bjerkelo
 
Entreprenør:

Kruse Smith AS

Ferdigstilt: 
2017

Kostnad:
437.293.000 kr

Se video
Se repotasje i TVVest

Galleri