DJI_0136

Kleivane skole og idrettshall


Hva ble bygget?
Ny skole og idrettshall i Kleivane.

Prosjektleder
Morten Braut

Entreprenør
Backe Bygg AS

Byggekostnad, inkl mva
320.000.000 kr

Ferdigstilt
Skolestart 2021

Galleri