basseng

Giskehallen


Hva ble bygget?
Rehabilitering av svømmehallen og tilhørende garderober i Giskehallen

Prosjektleder
Fridtjov Holm

Entreprenør
Byggemester Sagen AS

Byggekostnad, inkl mva
97.000.000 kr

Ferdigstilt
Februar 2022

Galleri