IMG_1795

Foreldreinitiativet II


Hva ble bygget?
Det ble bygget 10 boliger for unge med psykisk utviklingshemming. Det ble også bygget tilhørende personalbase og fellesrom. Sandnes Kommune har bygget boligene, og solgte de deretter til beboerne, mens kommunen eier selv fellesrom og personalbase.

Prosjektleder:
Morten Braut
 
Entreprenør:

Kvia AS

Ferdigstilt: 
August 2017

Kostnad:
31.301.000 kr

                    

 

Galleri