IMG_0943

Boligrigg på Soma


Hva ble bygget?
Ny boligrigg på Soma med fem boenheter for personer med utfordringer med rus.

Prosjektleder
Buster Skjødt

Entreprenør
Kvia AS

Byggekostnad, inkl mva
7.500.000 kr

Ferdigstilt
September 2021
 

Galleri