IMG_5029

17 gjennomgangsboliger


Hva ble bygget?
Det ble bygget 17 gjennomgangsboliger, hhv 2-roms og 3-roms.

Prosjektleder:
Jarle Angelsen
 
Entreprenør:
Skanska AS

Ferdigstilt: 
Mai 2016

Kostnad:
37.100.000 kr
 

Galleri