Oppdatert%20Illustrasjon%20Sj%C3%B8badet

Sjøbad


Hva bygges?
Flytende sjøbad i Vågen. Skal lokaliseres rett utenfor Havnespeilet (les: Sandnes Sparebank-bygget). Det planlegges ett barnebasseng og ett 25 meters basseng med 5 treningsbaner. Vannet skal holde 28 grader. 

Prosjektleder
Buster Skjødt. Sandnes Havn KF er eier/byggherre, mens Sandnes Kommune planlegges som drifter av anlegget.

Entreprenør
Anbudskonkurranse ikke avholdt.

Byggekostnad, inkl mva
30.000.000 kr finansiert av Sandnes Havn KFs fond.

Estimert ferdigstillelse
Våren 2023

Galleri