Sandved_F%20(2)

Sandved skole - utvidelse


Hva bygges?
Utvidelse av Sandved skole til B28-skole.
B28 betyr at det er en barneskole med 28 klasser (4 paralelle klasser). Eksisterende administrasjons- og undervisningsbygg rives og erstattes med nytt 3. etasjes bygg. Skolegård utvides på bekostning av dagens parkeringsplass. Pågående prosjekt legger og til rette for eventuelt senere utvidelse (B35 skole). Oppstart byggeplass planlagt til oktober 2021

Prosjektleder
Jarle Angelsen

Entreprenør
SV Betong

Byggekostnad, inkl mva
218.000.000 kr

Estimert ferdigstillelse
Skolestart 2023

Galleri