Oppgradert uteområde på Høle skule

06.05.2021

Sandnes Eiendom gjennomfører både små og store prosjekter!

Nylig har vi oppgradert lekeområde for SFO og barneskole på Høle skule.

Arbeidet har bestått i å bytte ut gammelt utstyr med nytt, samt å etablere nytt fallunderlag i samsvar med nye forskrifter.