IMG_1057

Første spadestikk på Sandved skole

02.11.2021

Nå er vi i gang med rivingen på Sandved skole! Ordfører Stanley Wirak fikk sette seg i gravemaskinen og utføre et første gravestikk. Representanter fra elevrådet, skoleadministrasjonen, politikere, kommuneadministrasjonen og entreprenør var til stede. 

Administrasjonsbygget fra 1971, rives og erstattes med nytt utvidet administrasjons- og undervisningsbygg i 3 etasjer. Bærende konstruksjoner dimensjoneres for en fremtidig fjerde etasje. Skolen vil etter oppgraderingen være en fullverdig B28 skole (4 paralleller på hvert trinn).

Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart 2023. 

Les mer om prosjektet på våre prosjektsider.