Boliger for vanskeligstilte - sperreskål

08.04.2022

På en solfylt fredag før påske ble det avholdt sperreskål på et av våre prosjekter. Byggherre (Sandnes Eiendom) spanderer lunsj på alle involverte på byggeplassen. Denne gangen var det Hekkan Burger på menyen.

Her har en eldre enebolig blitt bygget om til en 4-mannsbolig med 4 små leiligheter. Leilighetene kan tas i bruk i sommer.