Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 23.09.19

Møteinnkalling og Saksliste


Sak 102 – 19 Godkjenning av protokoll, styremøte 21.08.2019 
Sak 102 – 19 Vedlegg 1 Styreprotokoll 21.08.2019 u.off §14
Sak 103 – 19 Økonomisk rapportering pr. august 2019 
Sak 104 – 19 Forslag til driftsbudsjett for Sandnes Eiendomsselskap KF  2020-2023 u.off §14  
Sak 105 – 19 Forslag til investeringsbudsjettinnspill fra SEKF for perioden 2020-2023 u.off §14 
Sak 106 – 19 Rapportering av byggeprosjekt for september 2019 
Sak 106 – 19 Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for september 2019
Sak 107 – 19 K0 Langgata 72 
Sak 107 – 19 vedlegg 1 K0 Langgata 72 - Romprogram 
Sak 107 – 19 vedlegg 2 K0 Langgata 72 - utbyggingsavtale
Sak 107 – 19 Vedlegg 3 K0 Langgata 72 - A20-1 Plan 1. Etasje
Sak 107 – 19 Vedlegg 3 K0 Langgata 72 - A20-2 Plan 2. Etasje
Sak 107 – 19 Vedlegg 3 K0 Langgata 72 - A20-3 Loft
Sak 108 – 19 K0 Langgata 76 
Sak 108 – 19 Vedlegg 1 K0 Langgata 76 - Romprogram
Sak 108 – 19 Vedlegg 2 K0 Langgata 76 - A20-1 Plan 1. Etasje
Sak 108 – 19 Vedlegg 2 K0 Langgata 76 - A20-2 Plan 2. Etasje
Sak 108 – 19 Vedlegg 2 K0 Langgata 76 - A20-3 Plan loft
Sak 109 – 19 Usikkerhetsanalyse Malmheim skole 
Sak 109 – 19 Vedlegg - Rapport usikkerhetsanalyse Malmheim skole
Sak 110 – 19 K2 Småhus Bogafjell  
Sak 111 – 19 Byggeregnskap prosjekt 2103700 Tilpasninger Hanamyrveien 
Sak 111 – 19 Vedlegg Revisjonsuttalelse prosjekt 2103700
Sak 112 – 19 Muntlig orientering ved daglig leder