Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 20.02.19

Møteinnkalling og Saksliste 20.02.19

Sak 013 – 19   Godkjenning av protokoll, styremøtet 15.01.2019
Sak 013 – 19   Vedlegg 1, Styreprotokoll 15.01.2019 Unntatt off. § 23        
Sak 014 – 19   Økonomisk rapportering pr. desember 2019
Sak 015 – 19   Rapportering av byggeprosjekt for februar 2019
Sak 015 – 19   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for februar 2019
Sak 016 – 19   Nytt rådhus - status januar 2019
Sak 017 – 19   K0 Prosjektnr. 21034, 8 PU-Boliger Olsokveien
Sak 017 – 19   Vedlegg 1 K0 21034, 8 PU-Boliger Olsokveien  - illustrasjoner
Sak 018 – 19   K0 Prosjektnr. 2602200 - Ombygging Åse boas
Sak 019 – 19   K0 Prosjekt nr 41033 - Opppgradering av dusjanlegg for å hindre Legionella
Sak 020 – 19   K0 Prosjektnr 41014 Adgangskontroll
Sak 021 – 19   K0 Prosjektnr 41002 ITV anlegg- kamerovervåking
Sak 022 – 19   K0 Prosjektnr. 26017 - Rehab. omsorgsbygg 2019
Sak 023 – 19   K0 Prosjektnr. 30004 - Skoler utendørsanlegg 2019
Sak 024 – 19   K0 Prosjektnr. 3003200 - Rehabilitering skoler 2019
Sak 025 – 19   K0 Prosjektnr. 3500300 - Uteanlegg barnehager 2019
Sak 026 – 19   K0 Prosjektnr. 3501900 - Rehabilitering barnehager 2019
Sak 027 – 19   K0 Prosjektnr. 1500900 - Rehab.Kulturbygg 2019
Sak 028 – 19   K0 Prosjektnr. 6001500 - Rehabilitering Idrettsbygg 2019
Sak 029 – 19   K0 Prosjektnr. 41003 - Universell utforming
Sak 030 – 19   K0 Prosjektnr. 1500950 -Bygningsmessige utbedringer KINOKINO 2019
Sak 031 – 19   K0 Prosjektnr. 1501400 - Vitenfabrikken nytt gulv - Lekkasje 2019
Sak 032 – 19   K0 Prosjektnr. 1501500 -Rehab KINOKINO og Stasjon K 2019
Sak 033 – 19   K0 Prosjektnr. 4103400 - Solskjerming – rullerende skoler
Sak 034 – 19   K0 Prosjektnr. 4101600 - Brannsikringstiltak brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner, rommerking
Sak 035 – 19   K0 Prosjektnr. 4102000 - Brannsikringstiltak helsebygg
Sak 036 – 19   K0 Prosjektnr. 4102200 - Brannsikringstiltak kulturbygg
Sak 037 – 19   Byggeregnskap prosjekt 26003 Rundeskogen BOAS
Sak 037 – 19   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 26003 Rundeskogen BOAS
Sak 038 – 19   Byggeregnskap prosjekt 41011 Nytt produksjonskjøkken Vatne
Sak 038 – 19   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 41011 Vatne produksjonskjøkken
Sak 039 – 19   Oppdatert driftsbudsjett for Sandnes Eiendomsselskap KF  2019-2022
Sak 040 – 19   Muntlig orientering ved daglig leder