Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 12.06.19

Møteinnkalling og Saksliste

Sak 072 – 19   Godkjenning av protokoll, styremøte 08.05.2019, samt ekstraordinært styremøte 19.05.2019  
Sak 072 - 19, Vedlegg 1 Styreprotokoll 08.05.2019 unntatt off §14 unntatt off §23 og §23-1
Sak 072 – 19   Vedlegg 2 Styreprotokoll 19.05.2019
Sak 073 – 19   Økonomisk rapportering pr. mai 2019
Sak 074 - 19 Forslag til driftsbudsjett for Sandnes Eiendomsselskap KF  2020-2023 unntatt off §14
Sak 075 – 19   Rapportering av byggeprosjekt for juni 2019
Sak 075 – 19   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for juni 2019
Sak 076 – 19   K0 prosjektnr 400100 - Miljøtiltak kommunale bygg
Sak 077 – 19   K0 Prosjektnr 41004 - Innemiljø i øvrige kommunale bygg
Sak 078 – 19   K0 Prosjektnr 3004300 - Ombygging forsterket avdeling ved Lundehaugen Ungdomsskole
Sak 078 – 19   Vedlegg 1 - K0 prosjektnummer 3004300 - ombygging forsterket avdeling ved LUndehaugen ungdomsskole 
Sak 079 – 19   Byggeregnskap prosjekt 4000300 Solvarmeenergi Austrått Boas
Sak 079 – 19   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 4000300
Sak 080 – 19   Byggeregnskap prosjekt 2602100 Lura Boas, leil bygges om til å inneholde skyllerom og personalbase
Sak 081 – 19   Vagle ventilasjonsanlegg
Sak 082 – 19   Lagringsbehov Sivilforsvaret 2019
Sak 083 – 19   Innleie av lokaler til SLS FBU og Flyktningeenheten
Sak 084 – 19   Forretningsareal S1
Sak 084 – 19   Vedlegg 1 Forretningsareal S1
Sak 085 – 19   S1. Utbygging parkering – øvrige funksjoner  
Sak 086 – 19   Leieavtale Elvegt. 25 b – Sandnes bibliotek
Sak 087 – 19   Rapportering Utviklingsavdelingen - unntatt off §14 
Sak 088 – 19   Muntlig orientering ved daglig leder