Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 03.04.19

Møteinnkalling og Saksliste 03.04.19

Sak 041 – 19    Godkjenning av protokoll, styremøtet 20.02.2019
Sak 041 – 19    Vedlegg 1, Styreprotokoll 20.02.2019 U.off, jfr. offl. § 23-1          
Sak 042 – 19    Økonomisk rapportering pr. januar 2019
Sak 043 – 19    Årsberetning og årsregnskap SEKF 2018
Sak 043 – 19    Vedlegg 1 Årsberetning og årsregnskap 2018
Sak 044 – 19    Rapportering av byggeprosjekt for mars 2019
Sak 044 – 19    Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for mars 2019
Sak 045 – 19    Iglemyr svømmehall, mva behandling. U.off, jfr. offl. § 23
Sak 046 – 19    K0 Byggeprosjekt 2500406, Bogafjell 2 stk småhus
Sak 046 – 19    Vedlegg K0 Byggeprosjekt 2500406, Bogafjell 2 stk småhus - vedlegg Plan 2015 10
Sak 047 – 19    K0 prosjektnummer 3003800, ombygging Soma skole
Sak 047 – 19    K0 prosjektnummer 3003800, Vedlegg 1A - 14420198_3_Soma skole_plan 01
Sak 047 – 19    K0 prosjektnummer 3003800, Vedlegg 1B -14420199_2_Soma skole_plan 02
Sak 048 – 19    Usikkerhetsanalyse Skaarlia skole
Sak 048 – 19    Vedlegg 1 Usikkerhetsanalyse Skaarlia skole og idrettshall
Sak 049 – 19    Orienteringssaker som er gitt bystyret
Sak 049 – 19    Vedlegg 1 Figgjo skole - gang- og sykkelsti til skolen - tilbakemelding til bystyret
Sak 050 – 19    Byggeregnskap prosjekt 10010 Skeianetunet, rehablitering
Sak 050 – 19    Vedlegg Revisjonsuttalelse prosjekt 10010
Sak 051 – 19    Byggeregnskap prosjekt 3002300 Inneklimatiltak Austrått skole
Sak 051 – 19    Vedlegg Revisjonsuttalelse prosjekt 3002300
Sak 052 – 19    Byggeregnskap prosjekt 4000100 Miljøtiltak kommunale bygg, rullerende midler 2016-2017
Sak 052 – 19    Vedlegg Revisjonsuttalelse prosjekt 40001
Sak 053 – 19    Byggeregnskap prosjekt 4000200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016-2017
Sak 053 – 19    Vedlegg Revisjonsuttalelse prosjekt 40002
Sak 054 – 19    Byggeregnskap prosjekt 41002 ITV anlegg 2016-2017
Sak 054 – 19    Vedlegg Revisjonsuttalelse prosjekt 41002
Sak 055 – 19    Miljøplan Sandnes Kommune, innspill fra SEKF til ny plan
Sak 055 – 19    Vedlegg 1 Innspill SEKF til Miljøplan 260319
Sak 055 – 19    Vedlegg 2 Handlingsplan miljøplan 260319
Sak 056 – 19    Planlagte oppgaver innen planlagt vedlikehold 2019
Sak 057 – 19    Nye lokaler til SLS, FBU og Flyktningeenheten, U.off, jfr. offl. § 23
Sak 058 – 19    Helsestasjon – innleie av lokaler, U.off, jfr. offl. § 23
Sak 059 – 19    Avtale om etablering av småhus i Helgelandsveien 48. U.off, jfr. offl. § 23
Sak 060 – 19    Lura gata 31, nybygg med 4 små leiligheter
Sak 061 – 19    Sandnes historielag og skilt i Sandnes Kommune
Sak 062 – 19    Muntlig orientering ved daglig leder