Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 23.05.18

Saksliste og møteinnkalling:

Sak 065 – 18   Godkjenning av protokoll, styremøtet 23.04.2018
Sak 065 – 18   Vedlegg 1 Styreprotokoll 23.04.18
Sak 066 – 18   Økonomisk rapportering pr. april 2018
Sak 067 – 18   Status byggeprosjekt mai 2018
Sak 067 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for mai 2018
Sak 068 – 18   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mai 2018
Sak 068 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av status tiltakspakke 2017
Sak 069 – 18   Nytt rådhus - statusrapport mai 2018
Sak 070 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 60003 Giskehallen II
Sak 070 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 60003
Sak 071 – 18   Byggeregnsskap prosjekt pnr 60005 Riskahallen, rehabilitering + 6000501 Energisentralen Riskahallen
Sak 071 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 60005
Sak 072 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren
Sak 072 – 18   Vedlegg 1Revisjonsuttalelse prosjekt 2103900
Sak 073 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 4009108SK ENØK EOS-system øvrige bygg
Sak 073 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 4009108
Sak 074 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 4009111SK ENØK SD-anlegg skolebygg
Sak 074 – 18   Vedlegg 1Revisjonsuttalelse prosjekt 4009111 SK
Sak 075 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 4009112 SK ENØK SD-anlegg barnehager
Sak 075 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 4009112 SK
Sak 076 – 18   Byggeregnskap prosjekt gruppe pnr 41023 Nedgravde avfallscontainere, 2015 og 2016
Sak 076 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 41023
Sak 077 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 30004 Skoler uteområder 2016 årlig rullering
Sak 077 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 30004
Sak 078 – 18   Prosjekt 1501300 – Langgata 76 innvendig rivning/kartlegging.
Sak 079 – 18   Hommersåk atletklubb
Sak 080 – 18   Nye lokaler til resultatenhet IT – Unntatt - off.l  §23
Sak 081 – 18   Evaluering av ENØK satsing fra 2011 til 2016
Sak 081 – 18   Vedlegg 1 Notatet  Sak201100384-33  
Sak 081 – 18   Vedlegg 2 NIRAS Notat energisak 2012
Sak 081 – 18   Vedlegg 3 Samledokument energisak 2012
Sak 082 – 18   Muntlig orientering ved daglig leder