Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 23.01.18

Saksliste og møteinnkalling:

Sak 001 – 18   Godkjenning av protokoll, styremøtet 13.12.2017
Sak 001 - 18, Vedlegg 1 Styreprotokoll 13.12.17 U.off jfr. Offl. § 23
Sak 002 – 18   Økonomisk rapportering pr. desember 2017
Sak 003 – 18   Oppdatert driftsbudsjett for Sandnes Eiendomsselskap KF  2018-2021 
Sak 004 – 18   Status byggeprosjekt januar 2018
Sak 004 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for  jan 2018
Sak 005 – 18   Nytt rådhus - statusrapport januar 2018
Sak 006 – 18   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehab. i kommuner» per januar 2018
Sak 006 – 18   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per januar 2018
Sak 007 – 18   Årsrapport – SEKFs arbeid knyttet til kontroll- og påseplikt  av lønns- og arbeidsforhold 2017
Sak 007 – 18   Vedlegg 1 spesielle kontraktsbestemmelser
Sak 007 – 18   Vedlegg 2 seriositetskrav_-_bestemmelser
Sak 007 – 18   Vedlegg 3 Standard_kontraktsvilkar_for_etiske_krav_i_offentlige_anskaffelser
Sak 007 – 18   Vedlegg 4  Kontraktsvilkaar-lonns-og-arbeidsvilkaar-v1-uten-veiledende-fotnoter
Sak 007 – 18   Vedlegg 5 DIFIs tretrinnsmodell
Sak 008 – 18   Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjekt 35002 Asperholen barnehage rivning.
Sak 009 – 18   Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektnr. 60008, Iglemyr svømmehall
Sak 009 – 18   Vedlegg 1 Iglemyr svømmehall - tilsagn om tilskudd
Sak 009 – 18   Vedlegg 2 Iglemyr svømmehall - Sandnes kommune - idrettsfunksjonell  forhåndsgodkjennelse
Sak 010 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 21008, 10 nye omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser, Aase Gaard
Sak 010 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 21008
Sak 011 – 18   Evaluering av Rossåsenprosjektet
Sak 012 – 18   Informasjon ved daglig leder