Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 22.08.18

Saksliste og møteinnkalling:

Sak 100 – 18   Godkjenning av protokoll, styremøtet 13.06.2018
Sak 101 – 18   Økonomisk rapportering pr. juli 2018
Sak 102 – 18   Status byggeprosjekt august 2018
Sak 102 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for august 2018
Sak 103 – 18   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per august 2018
Sak 103 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av tiltakspakke 2017 for august 2018
Sak 104 – 18   Nytt rådhus - statusrapport august 2018
Sak 105 – 18   Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektnr. 30009, Ny ungdomsskole i Bogafjell
Sak 105 – 18   Vedlegg 1 - Illustrasjon, ny ungdomsskole i Bogafjell
Sak 105 – 18   Vedlegg 2 - Plantegn. ny ungdomsskole i Bogafjell
Sak 105 – 18   Vedlegg 3 - Fasadetegn. ny ungdomsskole i Bogafjell
Sak 105 – 18   Vedlegg 4 - Utomhusplan - ny ungdomsskole i Bogafjell
Sak 106 – 18   Byggeregnskap prosjekt 21036 Kjøp av boliger til flyktninger, 4-5 boenheter
Sak 106 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 21036
Sak 107 – 18   Byggeregnskap prosjekt 26008 Riska BOAS, rehabilitering ventilasjonsanlegg
Sak 107 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 26008
Sak 108 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 41007-4100701 Varmeanlegg Vatne Driftsstasjon
Sak 108 – 18   Revisjonsuttalelse prosjekt 41007
Sak 109 – 18   Byggeregnskap prosjekt 41400 Inneklima tiltak ved Sandved Barnehage
Sak 109 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 41400
Sak 110 – 18   Byggeregnskap prosjekt 41401 Inneklima tiltak ved Sandved Skole 
Sak 111 – 18   Byggeregnskap prosjekt 4102700 Overgang ny server SD-anlegg
Sak 111 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 4102700
Sak 112 – 18   Byggeregnskap prosjekt 21009 Utvid. 2 enheter Smørbukkveien
Sak 112 – 18   Revisjonsuttalelse prosjekt 21009
Sak 113 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 3003000 Maudland Skole, varmtvann, varmeanlegg
Sak 113 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 3003000
Sak 114 – 18   Salg av kommunal gjennomgangsbolig Unntatt - off.l  §23
Sak 115 – 18   Sviland Skule – størrelse på idrettshall
Sak 115 – 18   Vedlegg 1 Sviland skule fagnotat
Sak 116 – 18   Nye/utvidede lokaler til Enhet for funksjonshemmede; Vågsgjerd aktivitetssenter – Unntatt - off.l  §23 
Sak 117 – 18   Muntlig orientering ved daglig leder