Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 13.06.18

Saksliste og møteinnkalling:

Sak 083 – 18   Godkjenning av protokoll, styremøtet 23.05.2018
Sak 083 – 18   Vedlegg 1 Styreprotokoll 23.05.18
Sak 084 – 18   Forslag til driftsbudsjett for Sandnes Eiendomsselskap KF  2019-2022 U.off § 14
Sak 085 – 18   Forslag til investeringsbudsjettinnspill fra Sandnes Eiendomsselskap KF for perioden 2019-2022 U.off § 14
Sak 086 – 18   Status byggeprosjekt juni 2018
Sak 086 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for juni 2018
Sak 087 – 18   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per juni 2018
Sak 087 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av tiltakspakke 2017 for juni 2018
Sak 088 – 18   Nytt rådhus - statusrapport juni 2018 
Sak 089 – 18   Byggeprogram (K0) for pnr. 2104600, Skeianegt. 14 ombygging av tomannsbolig til 4 leiligheter 
Sak 090 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 15008 Vitenfabrikken I, styringsautomatikk
Sak 090 – 18   Vedlegg 1, Revisjonsuttalelse prosjekt 15008
Sak 091 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 21005 Foreldreinitiativet II
Sak 091 – 18   Vedlegg 1, Revisjonsuttalelse prosjekt 21005 
Sak 092 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 4009113SK ENØK fornybar energi Iglemyr, Høle, Trones
Sak 092 – 18   Vedlegg 1, Revisjonsuttalelse prosjekt 4009113SK
Sak 093 – 18   Statusrapport tilstandsvurdering av formålsbygg og boliger i SEKF samt universell utforming, pr mai 2018 U.Off § 14
Sak 094 – 18   SEKFs tilbakemelding til rådmannen ifm. oppfølging av BS 22/18 
Sak 095 – 18   Nybygg Håholen, 7 leiligheter
Sak 096 – 18   Totalplan for tiltakene Ruten områdeplan inkl. A8/S1
Sak 096 – 18   Vedlegg 1 Rapport konseptutredning S1
Sak 096 – 18   Vedlegg 2 Arkitektvurdering og skisser PirII
Sak 096 – 18   Vedlegg 3 Rapport Ruten bebyggelse
Sak 097 – 18   Videre utvikling av tomt - Figgjo gamle barneskole
Sak 097 – 18   Vedlegg 1 Tekniske muligheter Figgjo gamle skole
Sak 097 – 18   Vedlegg 2 Figgjo gamle skole
Sak 098 – 18   Muntlig orientering ved daglig leder