Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 12.02.18

Saksliste og møteinnkalling:

Sak 013 – 18   Godkjenning av protokoll, styremøtet 23.01.2018
Sak 013 – 18   Vedlegg 1 Styreprotokoll 23.01.17
Sak 014 – 18   Oppdatert driftsbudsjett for Sandnes Eiendomsselskap KF  2018-2021
Sak 015 – 18   Status byggeprosjekt februar 2018
Sak 015 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for  feb 2018
Sak 016 – 18   Nytt rådhus - statusrapport februar 2018
Sak 017 – 18   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per februar 2018
Sak 017 – 18   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per feb 2018
Sak 018 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 4102100, Branntekniske tiltak i skoler for 2018.
Sak 019 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 4102600, Branntekniske tiltak i kommunale gjennomgangsboliger for 2018
Sak 020 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 4102000, branntekniske tiltak i helsebygg for 2018.
Sak 021 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 41023 Nedgravde avfallscontainere 
Sak 022 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 60015 - Rehabilitering Idrettsbygg
Sak 023 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. for 3000400 utendørsanlegg skoler 2018
Sak 024 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 4102900, Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg.
Sak 025 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 41033, Oppgradering av dusjanlegg for å hindre Legionella.
Sak 026 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 40002 - Miljøtiltak-Utfasing av oljekjel rullerende, for 2018
Sak 027 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 41002 ITV- anlegg (kameraovervåking) rullerende, for 2018
Sak 028 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering (rullerende) i 2018
Sak 029 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 41014 Adgangskontroll rullerende årsbevilgning, for 2018
Sak 030 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 35003 - Utendørsanlegg barnehager
Sak 031 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 30032 - Rehabilitering Skoler 
Sak 032 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 15009, rehabilitering kulturbygg
Sak 033 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 3502000 - Langgata 72 helsestasjon.
Sak 034 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 35019 – Rehabilitering barnehage
Sak 035 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr.. 41003 - Universell utforming
Sak 036 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 25003 Myrveien, 3 boenheter
Sak 036 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 25003 Myrveien
Sak 037 – 18   Byggeregnskap prosjekt pnr 2102800 Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter
Sak 037 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse pnr 2102800 Utskriftninger og reperasjoner Varatun psykriatriske senter
Sak 038 – 18   Byggeregnskap gruppeprosjektnr 15001 og SK 4541402 – Vitenfabrikken II
Sak 038 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 15001 Vitenfabrikken II
Sak 039 – 18   2016 Gruppeprosjektregnskap pnr 21015 – Boligsosial handlingsplan. Kjøp av inntil 20 boliger per år 
Sak 039 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse 2016 Gruppeprosjektregnskap pnr 21015 - Boligsosial handlingsplan - kjøp av inntil 20 boliger per pr år
Sak 040 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 21038 Rehabilitering av kommunale- boliger, 24 per år.
Sak 041 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 26017, rehabilitering omsorgsbygg
Sak 042 – 18   Kostnadsoverslag K0 – p.nr. 40001 Miljøtiltak, kommunale bygg
Sak 043 – 18   Kostnadsoverslag K2 – p.nr. 4000500 Enovaprogram
Sak 044 – 18   Avklaring av eieransvar for enkelte bygg og eiendommer mellom Teknisk og SEKF
Sak 044 – 18   Vedlegg 1 Avklaring av eieransvar for enkelte bygg og eiendommer mellom Teknisk og SEKF
Sak 045 – 18   Informasjon ved daglig leder
Sak 046 - 18 Vedlegg 1 Styreprotokoll 12.02.18