Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 07.11.18

Saksliste og møteinnkalling:

Sak 132 – 18   Godkjenning av protokoll, styremøtet 26.09.2018
Sak 132 – 18   Vedlegg 1, Styreprotokoll 26.09.18       
Sak 132 – 18   Vedlegg 2. Sak 127 - 18, Vedlegg 2 Notat - Malmheim skole ytterligere informasjon ifm K0   
Sak 133 – 18   Økonomisk rapportering pr. september 2018
Sak 134 – 18   Gjennomgang av rådmannens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for SEKF i planperioden 2019-2022.
Sak 135 – 18   Status byggeprosjekt november 2018
Sak 135 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for november 2018
Sak 136 – 18   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehab. i kommuner» per november 2018 
Sak 136 – 18   Vedlegg 1 Rapportering av status tiltakspakke 2017 per november 2018
Sak 137 – 18   Nytt rådhus - statusrapport oktober 2018
Sak 138 – 18   Byggeregnskap prosjekt 10013,10014,10016, SK4002501-SK4002503, SK4002599 - Ny hovedbrannstasjon, felles øyeblikkelig hjelp og ambulansestasjon
Sak 138 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt ny brannstasjon
Sak 139 – 18   Byggeregnskap prosjekt 3002700 - Stangeland Skole, 4 nye grupper
Sak 139 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 3002700 Stangeland Skole, 4 nye grupper 
Sak 140 – 18   Byggeregnskap prosjekt 30007 Byggeregnskap Buggeland Skole - utvidelse
Sak 140 – 18   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 30007 Buggeland Skole, utvidelse
Sak 141 – 18   Nybygg på Luragata 31 med 4 små leiligheter
Sak 141 – 18   Vedlegg 1 Luragata 31_mulighetsstudie_08_10_18 (002)  
Sak 142 – 18   Muntlig orientering ved daglig leder