Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 27.09.17

Styremøte 27.09.2017 Møteinnkalling

Saksliste:

Sak 123 – 17   Godkjenning av protokoll, styremøtet 22.08.2017
Sak 123 – 17   Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.08.17
Sak 124 – 17   Økonomisk rapportering pr. august 2017
Sak 125 – 17   Forslag til driftsbudsjett for SEKF  2018-2021 U.off § 14 
Sak 126 – 17   Forslag til investeringsbudsjett fra SEKF for per. 2018-2021. U.Off § 14
Sak 127 – 17   Energi rapportering pr. august 2017
Sak 127 – 17   Vedlegg 1, Energirapportering
Sak 128 – 17   Status byggeprosjekt september 2017
Sak 128 – 17   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for  sep 2017
Sak 129 – 17   Nytt rådhus – statusrapport september 2017
Sak 130 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehab. i kommuner» per august 2017
Sak 130 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke 2016 per sep 2017
Sak 131 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehab. i kommuner» per august 2017
Sak 131 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per sep 2017
Sak 132 – 17   Grunnsteinsnedleggelse, nytt rådhus
Sak 133 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 25001 Årsvollveien, 3 boenheter
Sak 134 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 470799 SK – Brannteknisk utbedring kommunale bygge, inkludert verneverdig bygg
Sak 135 – 17   Foreløpig status på arealinnspill til kommuneplan 2019-2035
Sak 135 – 17   Vedlegg 1 - oversikt over eiendommer
Sak 136 – 17   Oppsigelsestid og husleie knyttet til avviklingen av Soma skole