Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 22.08.17

Saksliste og møteinnkalling:
Sak 112 – 17   Godkjenning av protokoll, styremøtet 15.06.2017
Sak 113 – 17   Økonomisk rapportering pr. juli 2017
Sak 114 – 17   Status byggeprosjekt august 2017
Sak 114 – 17   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for aug. 2017
Sak 115 – 17   Nytt rådhus – statusrapport august 2017
Sak 116 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per august 2017
Sak 116 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke 2016 per aug 2017
Sak 117 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per august 2017
Sak 117 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per aug 2017
Sak 118 – 17   Langgata 74, klage på støy fra utendørs lekeareal
Sak 118 – 17   Vedlegg 1 Langgata 74 støyrapport
Sak 118 – 17   Vedlegg 2 Langgata 74 henvendelse fra Styret i Sameiet Langgata 86 04.05.2017
Sak 118 – 17   Vedlegg 3 Langgata 74 henvendelse fra Styret i Sameiet Langgata 86 13.07.2017
Sak 118 – 17   Vedlegg 4 Langgata 74 henvendelse fra Styret i Parkveien 19.
Sak 119 – 17   Småhus Vatne/Dybingen – svar på BS 121/17
Sak 120 – 17   Byggeregnskap prosjekt nr. 21017 – Welhavens vei, 17 gjennomgangsboliger
Sak 120 – 17   Vedlegg 1 21017 Welhavensvei revisjonsuttalelse
Sak 121 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 30006 – Giske u.skole, utvidelse
Sak 121 – 17   Vedlegg 1 30006 Giske uskole, utvidelse, revisjonsuttalelse  
Sak 122 – 17   Energi merkesystemet og status våre bygg
Sak 122 – 17   Vedlegg 1 Oversikt Energimerking SEKF