Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 15.06.17

Saksliste og møteinnkalling: 
Sak 091 – 17   Godkjenning av protokoll, styremøtet 10.05.2017
Sak 091 – 17   Vedlegg 1 Styreprotokoll 10.05.17
Sak 092 – 17   Økonomisk rapportering pr. april 2017
Sak 093 – 17   Forslag driftsbudsjett 2018-2021 U.off § 14
Sak 094 – 17   Forslag til investeringsbudsjettinnspill fra SEKF for periode 2018-2021 U.off § 14
Sak 095 – 17  Strategiplan SEKF, fremleggelse av prosadel . U.off § 14
Sak 096 – 17   Status byggeprosjekt juni 2017
Sak 096 – 17   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for juni 2017
Sak 097 – 17   Nytt rådhus – statusrapport juni 2017
Sak 098 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per juni 2017
Sak 098 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke 2016 per juni 2017
Sak 099 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per juni 2017
Sak 099 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per juni 2017 
Sak 100 – 17   Kostnadsoverslag 2 (K2) for p.nr 4000500, Enova program, energibesparende tiltak i skolebygg.
Sak 101 – 17   Kostnadsoverslag 2 (k2) for p.nr 4102900 Fjernvarme
Sak 102 – 17   Byggeregnskap 2014 og 2015 gruppeprosjekt 40001 – Enøk, tiltak kommunale bygg
Sak 102 – 17   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 40001
Sak 103 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 26012  - Lunde bo og aktivitetssenter, inneklimatiltak
Sak 103 – 17   Vedlegg 1  Revisjonsuttalelse prosjekt 26012
Sak 104 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 26013  - Rovik bo og aktivitetssenter, inneklimatiltak
Sak 104 – 17   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 26013
Sak 105 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 30011  - Hommersåk skole
Sak 105 – 17   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 30011 - Hommersåk skole
Sak 106 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 30012  - Sandved skole
Sak 106 – 17   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 30012
Sak 107 – 17   Fremtidig bruk av Riskatun
Sak 108 – 17   Dagens avlastningsbolig i Olsokveien – mulighet for ny bruk 
Sak 109 – 17   Rapportering utviklingsavdelingen U.off § 14
Sak 110 – 17   Notat –Status salg-/leie gamle brannstasjon
Sak 110 – 17   Vedlegg 1 Notat SEKF-Status gamle brannstasjon
Sak 110 – 17   Vedlegg 2 Grovsiling - vurdering av formål
Sak 110 – 17   Vedlegg 3 Mulighetsstudie brannstasjon