Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 13.12.17

Saksliste og innkalling til styremøte:

Sak 154 – 17   Godkjenning av protokoll, styremøtet 08.11.2017
Sak 154 – 17   Vedlegg 1 Styreprotokoll 08.11.17 Unntatt off. § 23
Sak 155 – 17   Økonomisk rapportering pr. oktober 2017
Sak 156 – 17   Status byggeprosjekt november 2017
Sak 156 – 17   Rapportering av byggeprosjekt for desember 2017
Sak 157 – 17   Nytt rådhus - statusrapport november 2017 
Sak 158 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per november 2017
Sak 158 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per desember 2017 
Sak 159 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget
Sak 159 – 17   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 35015 
Sak 160 – 17   Aktiv Barnehage og prinsippsak om festetomter til private barnehager
Sak 161 – 17   Informasjon om ny Energi avtale, Sandnes Kommune. U.off, jfr. offl. § 23
Sak 162 – 17   Avtale om etablering av småhus i Helgelandsveien 48. U.off, jfr. offl. § 23 
Sak 163 – 17   Varslingssak Sandnes Eiendomsselskap KF
Sak 163 – 17   Vedlegg 1 Brev til styreleder vedr Varslingssak - Sandnes Eiendom KF
Sak 163 – 17   Vedlegg 2 Varsling
Sak 163 – 17   Vedlegg 3 Anmodning om redegjørelse
Sak 163 – 17   Vedlegg 4 Referat fra møte 09.10.2017
Sak 163 – 17   Vedlegg 5 Referat fra møte 18.09.2017
Sak 163 – 17   Vedlegg 6 Svar til varslingsgruppen
Sak 163 – 17   Vedlegg 7 Vedlegg til svar til varslingsgruppen
Sak 164 – 17   Informasjon ved daglig leder
Styremøteplan SEKF 2018