Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 10.05.17

Saksliste:
Styremøte 10.05.2017, Møteinnkalling


Sak 074 – 17   Godkjenning av protokoll, styremøtet 05.04.2017
Sak 074 – 17   Vedlegg 1 Styreprotokoll 05.04.17 
Sak 075 – 17   Økonomisk rapportering pr. mars 2017
Sak 076 – 17   Regnskapsmessig rapportering i hht regnskapsloven (RL), Sandnes Eiendomsselskap KF 2016
Sak 076 – 17   Vedlegg 1 Rapportering etter RL
Sak 077 – 17   Strategiplan SEKF, fremleggelse av oppdatert «one page strategy». U.off § 14 
Sak 078 – 17   Status byggeprosjekt mai 2017
Sak 078 – 17   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for mai 2017
Sak 079 – 17   Nytt rådhus – statusrapport mai 2017
Sak 080 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mai 2017
Sak 080 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke 2016 per mai 2017 
Sak 081 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mai 2017
Sak 081 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per mai 2017
Sak 082 – 17   Byggeprogram (K0) for pnr. 35002, Asperholen barnehage, rivning
Sak 083 – 17   Kostnadsoverslag 2 (K2) for p.nr. 25004, 2 stk. småhus på Vatne/Dybingen
Sak 083 – 17   Vedlegg 1 Grunnundersøkelse Vatne Dybingen
Sak 084 – 17   Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektnr. 30002, Figgjo skole
Sak 085 – 17   Byggeregnskap 2014 og 2015 gruppeprosjekt 41004 – Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering
Sak 085 – 17   Vedlegg 1 SEKF - revisjonsuttalelse prosjekt 41004
Sak 086 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 4009106 SK – Energi merking av bygg
Sak 086 – 17   Vedlegg 1 SEKF - revisjonsuttalelse prosjekt 4009106
Sak 087 – 17   Videreutvikling / oppgradering av FDV-system. U off, jfr. offl. § 23
Sak 088 – 17   Justering i liste over salg av kommunale eiendommer - U off jfr. Offtl §23
Sak 089 – 17   Forslag til nytt økonomireglement for Sandnes kommune, orientering
Sak 089 – 17   Vedlegg 1 Forslag til nytt økonomireglement 2017 med egne punkter for KF V6 (003)
Sak 090 – 17   Notat Hana barnehage
Sak 090 – 17   Vedlegg 1-Midlertidig dispensasjon
Sak 090 – 17   Vedlegg 2-Dispensasjonssøknad for gnr.38, bnr.423 m.fl
Sak 090 – 17   Vedlegg 3-Uttalelse til byggesak fra Plan
Sak 090 – 17   Vedlegg 4-Styresak 073 -17,SEKF