Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 08.11.17

Saksliste:
Styremøte 08.11.2017 Møteinnkalling
 
Sak 137 – 17   Godkjenning av protokoll, styremøtet 27.09.2017
Sak 137 – 17   Vedlegg 1 Styreprotokoll 27.09.17 unntatt off § 14
Sak 138 – 17   Økonomisk rapportering pr. september 2017
Sak 139 – 17   Konsekvens av rådmannens forslag til driftsbudsjett for SEKF i planperioden 2018-2021
Sak 140 – 17   Energiutvikling fra 2010-2016, samt regnskap og budsjett 2018-2021
Sak 141 – 17   Status byggeprosjekt oktober 2017
Sak 141 – 17   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for  oktober 2017
Sak 142 – 17   Nytt rådhus - statusrapport oktober 2017
Sak 143 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per november 2017 
Sak 143 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke 2016 per oktober 2017
Sak 144 – 17   Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per august 2017 
Sak 144 – 17   Vedlegg 1 Rapportering status tiltakspakke  2017 per oktober 2017
Sak 145 – 17   K0 – p.nr. 1514000 Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus.
Sak 146 – 17   Justert kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektnummer 25002, Boliger Syrinveien, 6 boenheter
Sak 147 – 17   Byggeregnskap prosjekt nr. 26016 / 2601600 - Lura BOAS – Mindre tilbygg og ombygging
Sak 147 – 17   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 26016000 Lura Boas
Sak 148 – 17   Byggeregnskap prosjekt pnr 35010 Hana barnehage, regulering og uteområde
Sak 148 – 17   Vedlegg 1 Revisjonsuttalelse prosjekt 35010 Hana Barnehage
Sak 149 – 17   Søknad om tilskudd til restaurering av Hommersandbakken 11
Sak 149 – 17   Vedlegg 1 Hommersandbakken 11
Sak 149 – 17   Vedlegg 2 Hommersandbakken 11
Sak 150 – 17   Oppdrag – utredning av mulig bruk og eventuelt salg av Riskatun
Sak 150 – 17   Vedlegg 1 Oppdrag - utredning Riskatun
Sak 150 – 17   Vedlegg 1,1 Vurdering av Riskatun Asplan Viak
Sak 150 – 17   Vedlegg 1,2 Oppdrag - utredning Riskatun
Sak 150 – 17   Vedlegg 1,3 Oppsummering møte 19okt2017 Tema Riskatun
Sak 151 – 17   Orienteringssak – Utredninger SEKF, Utviklingsavdelingen - unntatt off. §23
Sak 152 – 17   Rapportering Utviklingsavdelingen, unntatt off § 14
Sak 153 – 17   Informasjon ved daglig leder