Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 07.03.17

Saksliste:
Styremøte 07.03.2017, Møteinnkalling

Sak 026 – 17 Godkjenning av protokoll, styremøtet 08.02.2017
Sak 027 – 17 Økonomisk rapportering pr. januar 2017
Sak 028 – 17 Status byggeprosjekt mars 2017
Sak 028 – 17 Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for mars 2017
Sak 029 – 17 Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehab. i kommuner» per mars 2017
Sak 029 – 17 Vedlegg 1 Rapportering av status tiltakspakke mars 2017
Sak 030 – 17 Nytt rådhus – statusrapport mars 2017
Sak 031 – 17 Ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og amb. sentral, -statusrapport mars 2017
Sak 032 – 17 Iglemyr energisentral – kostnadsoverskridelser
Sak 033 – 17 Maudland skole varmtvann/varmeanlegg - Kostnadsoverskridelser
Sak 034 – 17 Byggeregnskap prosjekt 30003 – Rehabilitering og utbedring Sviland skole
Sak 034 – 17 30003 Revisjonsuttalelse Sviland skole
Sak 035 – 17 Byggeregnskap prosjekt pnr 35004– Figgjo barnehage tilbygg 2 avdelinger.
Sak 035 – 17 35004 Revisjonsuttalelse Figgjo barnehage
Sak 036 – 17 Byggeregnskap prosjekt pnr 35011 – Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde
Sak 036 – 17 35011 Varatun barnehage avd Varatun gård bygning og uteområde
Sak 037 – 17 Byggeregnskap prosjektnr. 21012 og prosjektnr. 4413799 SK, Maudlandslia, 9 boliger til funksjonshemmede
Sak 037 – 17 Revisjonsuttalelse 21012 og 4413799 Maudlandslia
Sak 038 – 17 Byggeregnskap prosjekt 15005 – Oppgradering av brannalarmanlegg Sandnes Kulturhus
Sak 038 – 17 15005 Revisjonsuttalelse brannalarmanlegg kulturhuset
Sak 039 – 17 Frivillige lag og foreninger – avtaler og bruk av kommunale bygg
Sak 039 – 17 Vedlegg Frivillige lag og organisasjoner - oversikt over bygg