Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 20.12.16

Saksliste:
INNKALLING TIL STYREMØTE nr. 10 – 2016

Sak 159 – 16   Godkjenning av protokoll, styremøtet 23.11.2016
Sak 160 – 16   Økonomisk rapportering pr. november 2016
Sak 161 – 16   Status byggeprosjekt desember 2016
Sak 161 - 16   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for desember 2016
Sak 162 – 16   Rapportering av status tiltakspakke: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per desember 2016
Sak 162 - 16   Vedlegg 1 Rapportering av status tiltakspakke Tilskudd til vedlikehold og rehab. i kommuner per des 2016
Sak 163 – 16   Nytt rådhus – statusrapport november 2016
Sak 164 – 16   Ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, - statusrapport desember 2016
Sak 165 – 16   Tiltakspakke 2017, forslag til mulige tiltak
Sak 165 - 16    Vedlegg 1, Tiltakspakke 2017 Forslag til mulige tiltak
Sak 166 – 16   Byggeregnskap prosjektnr. 26001 og prosjektnr. 4415499SK– Riska BOAS
Sak 166 - 16   Vedlegg 1 Revisjonsrapport 26001 Riska boas
Sak 167 – 16   Byggeregnskap prosjektnr. 30001 og prosjektnr. 4231499 SK – Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole
sak 167 - 16   Vedlegg 1 Revisjonsrapport 30001 Bogafjell skole tilpasning til ren barneskole
Sak 168 – 16   Byggeregnskap prosjektnummer 4305901SK Sandvedhaugen barnehage regulering og uteområde
Sak 168 - 16   Vedlegg 1 Revisjonsrapport 4305901 SK Sandvedhaugen bhg
Sak 169 – 16   Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg
Sak 170 – 16   Renholdskonsept 2016 - orientering