Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 16.03.16

Saksliste:

Sak 09-16 Godkjenning av protokoll, styremøte 02.02.2016
Sak 09-16 Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 02_02_2016
Sak 10-16 Økonomisk rapport pr februar 2016
Sak 11-16 Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2015
Sak 11-16 Vedlegg 1 Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2015-10032016
Sak 11-16 Vedlegg 2 Årsoppgjørsnotat 2016 Rogaland Revisjon IKS
Sak 11-16 Vedlegg 3 Revisjonsberetning Sandnes Eiendomsselskap KF
Sak 12-16 Status innsparinger SEKF
Sak 13-16 Status byggeprosjekter februar 2016
Sak 13-16 Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for februar 2016
Sak 14-16 Statusrapport Ny hovedbrannsentral, legevakt og ambulansesentral
Sak 15-16 Godkjenning av foretakets byggehåndbok
Sak 15-16 Vedlegg 1 PA0100-OmProsjekteringsanvisninger
Sak 15-16 Vedlegg 2 PA0602 Tegningsnr
Sak 15-16 Vedlegg 3 PA0603-0604 DAKmanul-DAKBrann
Sak 15-16 Vedlegg 4 PA0605 Romnr
Sak 15-16 Vedlegg 5 PA0802 TFM
Sak 15-16 Vedlegg 6 PA0803 IDnr_merking_skilter
Sak 15-16 Vedlegg 7 PA2001 Bygningsteknisk
Sak 15-16 Vedlegg 8 PA3001 VVS
Sak 15-16 Vedlegg 9 PA4001 ELkraft
Sak 15-16 Vedlegg 10 PA5001 Tele og Automatisering
Sak 15-16 Vedlegg 11 PA5202 Teknisk spredenett
Sak 15-16 Vedlegg 12 PA5601 Automasjon_SDanlegg
Sak 15-16 Vedlegg 13 PA7001 Utomhus
Sak 15-16 Vedlegg 14 PA9001 FDV leveransekrav
Sak 15-16 Vedlegg 15 PA oversikt
Sak 16-16 Nytt rådhus, godkjenning av forprosjekt og K1
Sak 17-16 K0-Byggeprogram for bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 12 plasser.
Sak 18-16 K0-Byggeprogram for Iglemyr energisentral.
Sak 18-16 Vedlegg 1 K0 Iglemyr eneregisentral rammetillatelse.
Sak 19-16 Kostnadsoverslag 1 (K1) for prosjekt 41011, Nytt produksjonskjøkken Vatne.
Sak 19-16 Vedlegg 1 K1 Nytt produksjonskjøkken Vatne-Tegninger
Sak 19-16 Vedlegg 2 Nytt produksjonskjøkken Vatne Forprosjekt
Sak 20-16 K2-Kostnadsoverslag for foreldreinitiativ II
Sak 21-16 K2-Kostnadsoverslag for inneklimatiltak ved Trones Boas.
Sak 22-16 K2-Årsvollveien 5-7
Sak 23-16 Byggeregnskap Vitenfabrikken, taklekkasje. Møllermesterboligen strakstiltak.
Sak 23-16 Vedlegg 1 Ekstrabestilling fra rådmannen, pipe Krossen havremølle.
Sak 23-16 Vedlegg 2 Revisorrapport
Sak 24-16 Byggeregnskap Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje.
Sak 24-16 Vedlegg 1 Revisorrapport
Sak 25-16 Byggeregnskap Sørbø skole havarert bygningsautomatikk etter lynskade.
Sak 25-16 Vedlegg 1 Revisorrapport
Sak 26-16 Byggeregnskap ENØK-EOS-System-skole
Sak 26-16 Vedlegg 1 Revisorrapport
Sak 27-16 Byggeregnskap Sørbø skole byggetrinn II
Sak 27-16 Vedlegg 1 Revisorrapport
Sak 28-16 Byggeregnskap Sandnes Helsesenter.
Sak 28-16 Vedlegg 1 Revisorrapport
Sak 29-16 Byggeregnskap prosjekt 4570899-Bibliotek ny inngang.
Sak 29-16 Vedlegg 1 Revisorrapport
Sak 30-16 Energibudsjett og avgiftsøkning 2016.
Sak 31-16 Orienteringssak fornybar energi.
Sak 32-16 Iglemyr svømmehall, nødvendige avklaringer ifbm pågående reguleringsarbeid.
Sak 32-16 Vedlegg 1 Iglemyr svømmehall Plangrense
Sak 32-16 Vedlegg 2 Iglemyr svømmehall Skisseforslag A
Sak 32-16 Vedlegg 3 Iglemyr svømmehall Skisseforslag B
Sak 33-16 Parkcafe i Sandvedparken.
Sak 34-16 Leie-til-eie modell - Bate boligbyggelag
Sak 35-16 Salg av kommunale boliger