Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

SØK

(Merk at alle styresaker merkes med dette i søk)

Styresaker 20.08.15

Saksliste:
Møteinnkalling og sakspapirer Styremøte 20.08.2015

Sak 114 - 15   Godkjenning av protokoll, styremøtet 08.06.2015
Sak 114 - 15   Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 08.06.2015
Sak 115 - 15   Økonomirapport pr juli 2015
Sak 116 - 15   Regnskapsmessig rapportering iht. regnskapsloven, Sandnes Eiendomsselskap KF, jfr. sak 104 – 15
Sak 116 - 15   Vedlegg 1 Sandnes Eiendomsselskap regnskap
Sak 117 - 15   Internhusleie – prinsipper og gjennomføring
Sak 118 - 15   Eksterne leieforhold, konsekvenser for SEKF
Sak 118 - 15   Vedlegg 1 Opprinnelig forslag til budsjettoverføring i sak 2014
Sak 118 - 15   Vedlegg 2 Forslag til budsjettoverføring av alle eksterne leieforhold
Sak 119 - 15   Status byggeprosjekter pr. juli 2015
Sak 119 - 15   Vedlegg 1 Prosjektstatus med vedtatt budsjett august 2015 revidert 08 06 2015
Sak 120 - 15   Kostnadsoverslag 2 for Kleivane barnehage
Sak 120 - 15   Vedlegg 1 Perspektiv
Sak 120 - 15   Vedlegg 2 Fasader
Sak 120 - 15   Vedlegg 3 Planer
Sak 120 - 15   Vedlegg 4 Snitt
Sak 120 - 15   Vedlegg 5 Utearealer
Sak 121 - 15   Byggeprogram (K0) for foreldreinitiativ II
Sak 122 - 15   Orienteringssak, kostnadsoverslag 2 for omsorgsboliger Aase Gaard
Sak 123 - 15   Orienteringssak, kostnadsoverslag 2 for paviljong Giske ungdomsskole
Sak 124 - 15   Nytt rådhus, status pr juli 2015
Sak 125 - 15   Nytt rådhus – arealeffektivitet og teknisk rom
Sak 125 - 15   Vedlegg 1 Alternativ V0_V1_V2
Sak 125 - 15   Vedlegg 2 Notat  Geotekniske anbefalinger kjeller
Sak 125 - 15   Vedlegg 3 Geoteknikk Kommentar Alternativ V1 
Sak 126 - 15   Høle prestegård, salg
Sak 126 - 15   Vedlegg 1 - Høle bydelsutvalg - angående salg av Høle prestebolig
Sak 126 - 15   Vedlegg 2 - Skriv fra Høle kultursogelag til Høle bydelsutvalg
Sak 126 - 15   Vedlegg 3 - kart 
Sak 127 - 15   Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral
Sak 127 - 15   Vedlegg 1 Framdriftsplan datert 10072015
Sak 128 - 15   Hommersandbakken 5 – tilbakebetaling for manglende vedlikehold.
Sak 128 - 15   Vedlegg 1 Kartutsnitt
Sak 128 - 15   Vedlegg 2 Leiekontrakt
Sak 128 - 15   Vedlegg 3 Saksprotokoll Riska bydelsutvalg Sak 11-14
Sak 128 - 15   Vedlegg 4 Brev til Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Sak 129 - 15   Hommersandbakken 11, renovering
Sak 129 - 15   Vedlegg 1 Kartutsnitt
Sak 129 - 15   Vedlegg 2 Planer for Hommersandbakken 11 
Sak 130 - 15   Byggeregnskap prosjekt 4413210, 4 tomter for 4 stk. 2-mannboliger på Rossåsen
Sak 130 - 15   Vedlegg 1 Byggeregnskap prosjekt 4413210,  4 tomter for 4 stk 2-mannboliger på Rossåsen 
Sak 131 - 15   Brannsikringstiltak i kommunale boliger
Sak 131 - 15   Vedlegg 2 Brannsikringstiltak i kommunale bygg
Sak 132 - 15   Funksjonskrav og arealkrav offentlige bygg, status
Sak 133 - 15   Romprogram (K0) Vatne produksjonskjøkken
Sak 133 - 15   Vedlegg 1a 1. Etasje
Sak 133 - 15   Vedlegg 1b U  Etasje
Sak 133 - 15   Vedlegg 2 a Fasader nordvest og sørvest
Sak 133 - 15   Vedlegg 2b Fasader nordøst og sørøst
Sak 133 - 15   Vedlegg 3 Situasjonsplan
Forslag til Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2015