Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 19.05.15

Saksliste:
Møteinnkalling og sakspapirer Styremøte 19.05.2015
Sak 55 - 15 Godkjenning av protokoll, styremøtet 15.04.2015
Sak 55 - 15 Vedlegg 1
Sak 56 - 15 Økonomisk rapport pr. apil 2015
Sak 57 - 15 Status byggeprosjekter pr. april 2015
Sak 57 - 15 Vedlegg 1
Sak 57 - 15 Vedlegg 2
Sak 58 - 15 Nybygg ved Daleveien 110 på tomt gnr bnr 38/327 eid av Sandnes kommune
Sak 58 - 15 Vedlegg 1
Sak 58 - 15 Vedlegg 2
Sak 58 - 15 Vedlegg 3
Sak 59 - 15 Kostnadsoverslag 2 for inneklima tiltak ved Sandved barnehage
Sak 59 - 15 Rapport etter inneklimakartlegging ved Sandved Barnehage
Sak 60 - 15 Kostnadsoverslag 2 - tiltak for Ganddal og Varatun barnehager
Sak 61 - 15 Gjenoppbygging av scenebygg i Sandvedparken etter brann
Sak 62 - 15 Universell utforming av uteanlegget ved SFO/småskoleområdet ved Bogafjell skole
Sak 63 - 15 Kostnadsoverslag 2 for Hommersåk skole
Sak 64 - 15 Byggeprogram (KO) for nybygg Årsvollveien – 3 boenheter
Sak 65 - 15 Byggeregnskap prosjekt 40045, Tilpasninger, arealeff. Rådhuset 2004
Sak 65 - 15 Vedlegg 1 og 2
Sak 66 - 15 Byggeregnskap prosjekt 45411, Fogdahuset
Sak 66 - 15 Vedlegg 1 og 2
Sak 66 - 15 Vedlegg 3
Sak 67 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4002399, Servicetorget/SR bank bygget
Sak 67 - 15 Vedlegg 1
Sak 68 - 15 Byggeregnskap byggeprosjekt 4004399, Formannskapssal ombygging
Sak 68 - 15 Vedlegg 1
Sak 69 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4004799, Sikringstiltak rådhuset 2008
Sak 69 - 15 Vedlegg 1
Sak 70 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4231699, Kyrkjevollen skole, påbygg av rom for funksjonshemmet elev.
Sak 70 - 15 Vedlegg 1
Sak 71 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4330899, Barnehager oppgradering / ombygging
Sak 71 - 15 Vedlegg 1
Sak 72 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4331699, Utforming av utearealet i Gravarslia barnehage
Sak 72 - 15 Vedlegg 1
Sak 73 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4707501, Solaveien 10 – nytt tak
Sak 73 - 15 Vedlegg 1
Sak 74 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4707502, Høyland ungdomsskole - rehabilitering
Sak 74 - 15 Vedlegg 1
Sak 75 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4707504, Trones nord skole – rehabilitering
Sak 75 - 15 Vedlegg 1
Sak 76 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4707505, Øvrige bygg iht. tilstandsrapport herunder Høle skole og
                     Skeiene ungdomsskole – rehabilitering

Sak 76 - 15 Vedlegg 1
Sak 77 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4707515, Ventilasjonsanlegg Lundehaugen skole
Sak 77 - 15 Vedlegg 1
Sak 78 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4707599, Reinvesteringer kommunale bygg
Sak 78 - 15 Vedlegg 1
Sak 79 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4306199, Høle barnehage - bygge ny
Sak 79 - 15 Vedlegg 1
Sak 80 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4410499, Kanalgata 8 – nybygg
Sak 80 - 15 Vedlegg 1
Sak 81 - 15 Byggeregnskap prosjekt 21002, Kleivane foreldreinitiativ
Sak 81 - 15 Vedlegg 1
Sak 82 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4231599, Hana gamle skole – ombygging til barnehage trinn 1
Sak 82 - 15 Vedlegg 1
Sak 83 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4330499, Brueland barnehage del 2
Sak 83 - 15 Vedlegg 1
Sak 83 - 15 Vedlegg 2
Sak 84 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4330501, Ganddal barnehage
Sak 84 - 15 Vedlegg 1
Sak 85 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4331099, Jønningheia barnehage
Sak 85 - 15 Vedlegg 1
Sak 86 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4413504, Lutsiveien botiltak (Miniinstituasjon Vatne)
Sak 86 - 15 Vedlegg 1
Sak 87 - 15 Byggeregnskap prosjekt 6506601, Jærveien 34
Sak 87 - 15 Vedlegg 1
Sak 88 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4409399, Byhagen bo- og aktivitetssenter – 6 nye plasser
Sak 88 - 15 Vedlegg 1
Sak 89 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4410299, 12 boliger til funksjonshemmede på Øygard
Sak 89 - 15 Vedlegg 1
Sak 90 - 15 Byggeregnskap prosjekt 6851202, Nytt servicebygg på Sandnes stadion
Sak 90 - 15 Vedlegg 1
Sak 91 - 15 Vatneleiren – mulighetsstudie gjennom Verdiskapningsprogrammet
Sak 91 - 15 Vatneleiren - Verdiskapningsprogrammet
Sak 91 - 15 Vatneleiren - Kulturminnefaglig vurdering
Sak 92 - 15 Byggeregnskap byggeprosjekt 4009109, utfasing av oljekjel i kommunale bygg
Sak 92 - 15 Vedlegg 1 (Revisjonsrapporten manglet ved Publisering 3/6-15, legges ut når den foreligger)
Sak 93 - 15 Byggeregnskap byggeprosjekt 4009101, 4009102, 4009103, 4009104, 4009105 og 4009199 –
                     ENØK-tiltak i kommunale bygg

Sak 93 - 15 Vedlegg 1
Sak 93 - 15 Vedlegg 2
Sak 94 - 15 Saken utgår, se sak 93-15
Sak 95 - 15 Byggeregnskap byggeprosjekt 4707508 ITV-anlegg (kameraovervåking)
Sak 95 - 15 Vedlegg 1
Sak 96 - 15 Byggeregnskap byggeprosjekt 4707511, Innemiljø utvalgte formålsbygg- oppgradering
Sak 96 - 15 Vedlegg 1
Sak 97 - 15 Byggeregnskap byggeprosjekt 4413202, 4413205, 4413206, 4413207, 4413208 - robuste boliger
Sak 97 - 15 Vedlegg 1
Sak 98 - 15 Byggeregnskap prosjekt 4002599, Ombygging Sandnes brannstasjon
Sak 98 - 15 Vedlegg 1
Sak 98 - 15 Vedlegg 2
Sak 99 - 15 Kostnadsoverslag 2 for 17 omsorgsboliger i Welhavensvei 21
Sak 99 - 15 Vedlegg 1
Sak 100 - 15 Kostnadsoverslag 2 for utvidelse av Sandved skole
Sak 100 - 15 Vedlegg 1
Sak 101 - 15 Nytt rådhus, status
Sak 102 - 15 Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral
Sak 102 - 15 Vedlegg 1
 

SØK

(Merk at alle styresaker merkes med dette i søk)