Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 15.04.15

Saksliste:
Møteinnkalling og sakspapirer Styremøte 15.04.2015

Sak 35 - 15     Godkjenning av protokoll, styremøtet 02.03.2015
Sak 35 - 15     Vedlegg Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 
Sak 36 - 15     Økonomisk rapport pr. mars 2015 
Sak 37 - 15     Styrets årsberetning og regnskap 2014
Sak 37 - 15     Vedlegg 1 Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2014
Sak 37 - 15     Vedlegg 2 Revisjonsberetning Sandnes eiendomsselskap- ikke signert
Sak 37 - 15     Vedlegg 3 Rogaland Revisjon IKS Årsoppgjørsnotet 2014
Sak 38 - 15     Konsekvenser av manglende oppbudsjettering av tapte midler 
Sak 39 - 15     Status byggeprosjekter pr. mars 2015
Sak 39 - 15     Vedlegg 1 Prosjektstatus med vedtatt budsjett  april 2015 revidert 04032015 
Sak 39 - 15     Vedlegg 2 Rapporteringsskjema prosjekt
Sak 40 - 15     Statusrapport nytt rådhus mars 2015 
Sak 41 - 15     Status ny hovedbrannstasjon mars 2015
Sak 42 - 15     Kostnadsoverslag 2 for Vitenfabrikken, byggetrinn 2
Sak 42 - 15     Vedlegg 1 Plan 1  Etasje
Sak 42 - 15     Vedlegg 2 Plan 2  Etasje
Sak 42 - 15��    Vedlegg 3 Plan 3  Etasje
Sak 42 - 15     Vedlegg 4 Plan 4  Etasje
Sak 43 - 15     K0 ungdomsskole Bogafjell
Sak 43 - 15     Vedlegg 1 Kartutsnitt - tomt til ny ungdomsskole i Bogafjell
Sak 43 - 15     Vedlegg 2 Hovedfremdriftsplan - ny ungdomsskole i Bogafjell
Sak 44 - 15     Orienteringssak ang tilskuddsmidler til utleieboliger Husbanken 
Sak 45 - 15     Byggeregnskap prosjekt 4009118, Rørsystem Sørbø / Lunde 
Sak 45 - 15     Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS prosjekt 4009118
Sak 46 - 15     Byggeregnskap prosjekt 4009119, Lokal varmesentral Sørbø / Lunde
Sak 46 - 15     Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS prosjekt 4009119 
Sak 47 – 15    Vatne driftsstasjon – verkstedbygg bygg 12                       
Sak 48 - 15     K0 Buggeland skole utbygging
Sak 48 - 15     Vedlegg 1 tegninger
Sak 49 - 15     Salgsinntekter fra Lunden havremølle
Sak 50 - 15     Asperholen barnehage framdrift
Sak 51 - 15     K0 Avlastningsboliger og barneboliger
Sak 52 - 15     Plan og kostnadsoverslag UU Bogafjell skole
Sak 52 - 15     Vedlegg 1 Bogafjell skole_analyse og konsept_20150226 
Sak 52 - 15     Vedlegg 2 Helhetsplan_Bogafjell skole_rev A
Sak 52 - 15     Vedlegg 3 Kostnadskalkyle Bogafjell skole skisseforslag
Sak 52 - 15     Vedlegg 4 Områdeinndeling kalkyle
Sak 53 - 15     Valg av arkitektforslag  - Nytt rådhus
Sak 53 - 15    Vedlegg 1 Arkitekbidrag, Vinnerutkastet nr 38.
Sak 53 - 15     Vedlegg 2 Jury rapport fra arkitektkonkurransen
Sak 53 - 15     Vedlegg 3 Plan 07.04.2015
Sak 53 - 15     Vedlegg 4 Longva Arkitekter AS - Notat
Sak 54 - 15     Riskatun – ny bruk som BOAS

 

SØK

(Merk at alle styresaker merkes med dette i søk)