Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

SØK

(Merk at alle styresaker merkes med dette i søk)

Styresaker 08.06.15

Saksliste:
Møteinnkalling og sakspapirer Styremøte 08.06.2015 (oppdatert innkalling 5/6-15)

Sak 103 - 15 Godkjenning av protokoll, styremøtet 19.05.2015
Sak 103 - 15 Vedlegg 1 Styreprotokoll 
Sak 104 - 15 Regnskapsmessig rapportering iht regnskapsloven, Sandnes Eiendomsselskap KF
Sak 104 - 15 Vedlegg 1 Memo vedr konvertering av regnskap fra kommunelov til regnskapslov
Sak 104 - 15 Vedlegg 2 Utkast til regnskap og balanse basert på regnskapsloven 
Sak 105 - 15 Driftsbudsjett 2015 – konsekvenser for vedlikehold 
Sak 106 - 15 Nytt båthus ved Daleveien 110 på tomt Gnr/Bnr 38/327 eid av Sandnes kommune
Sak 106 - 15 Vedlegg 1 - Plassering av nytt båthus
Sak 106 - 15 Vedlegg 2 - Leiekontrakt mellom Sjøspeiderne og Sandnes kommune
Sak 106 - 15 Vedlegg 3- Arealplan
Sak 106 - 15 Vedlegg 4 - Tegninger av nytt båthus
Sak 107 - 15 Opphør av boplikt for prester – tilbakesalg av presteboliger
Sak 108 - 15 Kostnadsoverslag 1- ombygging av Langgt 74 til barnehage
sak 108 - 15 K1 Langgata 74 - vedlegg
Sak 109 - 15 Byggeprogram for ny K20 skole på Figgjo
Sak 110 - 15 Kostnadsoverslag 2 for omsorgsboliger på Aase Gaard
Sak 111 - 15 Kostnadsoverslag 2 for 17 omsorgsboliger i Welhavensvei 21
Sak 112 - 15 Byggeprogram K0 for rehabilitering og utvidelse av Skeiane ungdomsskole
Sak 112 - 15 Vedlegg 1 SKEIENE UNGDOMSSKOLE A201 - PLAN 1
Sak 112 - 15 Vedlegg 2 SKEIENE UNGDOMSSKOLE A202 - PLAN 2
Sak 112 - 15 Vedlegg 3 SKEIENE UNGDOMSSKOLE A203 - PLAN 3
Sak 113 - 15 Kostnadsoverslag 2 (K2) Giskehallen 2
Sak 114 - 15 Nytt produksjonskjøkken på Vatne
Foreløpig styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 08.06.2015