Sandnes_kommune_logo_neg
sandneseiendom-logo-full-white

Sandnes eiendom - Bygger byen

Sandnes_kommune_logo_neg
sandneseiendom-logo-full-white

Sandnes eiendom - BYGGER BYEN

basseng

Giskehallen


Hva bygges?
Rehabilitering av svømmehallen og tilhørende garderober i Giskehallen

Prosjektleder
Fridtjov Holm

Entreprenør
Byggemester Sagen AS

Byggekostnad, inkl mva
97.000.000 kr

Estimert ferdigstillelse
Desember 2021

Galleri