Sviland%20skule%204

Sviland Skule - nybygg og idrettshall


Hva bygges?
Barneskole og liten flerbrukshall på Sviland.

Prosjektleder
Fridtjov Holm

Entreprenør
Skanska

Byggekostnad, inkl mva
222.000.000 kr

Estimert ferdigstillelse
Barneskolen ferdigstilles til skolestart i 2021 og idrettshallen ferdigstilles ett år senere.
 

Galleri