langside

Malmheim skole - nybygg og rehabilitering


Hva bygges?
Rehabilitering og nybygg på Malmheim skole

Prosjektleder
Morten Braut

Entreprenør
SV Betong AS

Byggekostnad, inkl mva
130.700.000 kr

Estimert ferdigstillelse
Desember 2021
 

Galleri