Langata%2072

Langgata 72 og 76


Hva bygges?
Rehabilitering av Langgata 72 og 76. Langgata 72 skal brukes av jordmortjenesten, og Langgata 76 skal brukes av frivillighetssentralen. Begge bygg er vernede og det er gjennomført omfattende rivningsarbeid før de bygges opp igjen.

Prosjektleder
Buster Skjødt

Entreprenør
Byggmester Sagen AS

Byggekostnad, inkl mva
54.800.000 kr

Estimert ferdigstillelse
Desember 2021
 

Galleri