Fasade%20Skeiane

Kontakt

  • Prosjekt ansvarlig
  • Prosjekt lederProsjektil

Skeiene ungdomsskole


Skeiene ungdomsskole utvidelse og rehabilitering
I juni 2015 vedtok Bystyret i Sandnes kommune byggeprogram for rehabilitering og utvidelse av Skeiene ungdomsskole til en U21 skole.
Eksisterende skolebygg som er oppført i 1963 skal totalrenoveres. Skolen utvides  i tillegg for 6 nye klasser.
Prosjektering ble igangsatt høsten 2015 etter at det ble gjennomført anbudskonkurranse for prosjekteringsteam.

Prosjektledelse er Prosjektil
Arkitekt er Arkipartner
Prosjekteringsteam er Multiconsult as
Entrepriseform er Byggherrestyrt enterpriseProsjektering pågår, anbudskonkurranse forventet lagt ut på Doffin august 2016 og forventet byggestart 4. kvartal 2016

 

Nøkkelinfo

  • Entrepriseform-1
  • AdresseKvernhusbakken,
  • Areal883 BTA (nygbygg og rehabilitert areal)
  • Oppstartsdato
  • FerdigstillelsesdatoAugust 2018

Galleri