Bilde%20Iglemyr%20sv%C3%B8mmehall

Kontakt

  • Prosjekt ansvarlig
  • Prosjekt lederJohn Herveland

Iglemyr Svømmehall


Prosjekt: Iglemyr Svømmehall
Eiendomsnavn: 39/645
Adresse: Iglemyrveien 3
Postnummer og sted: 4325 SANDNES
Prosjektansvarlig: John Herveland
Prosjektleder: John Herveland
Totalentreprise
Beskrivelse av prosjektet: Sandnes Eiendomsselskap KF har fått i oppdrag å bygge Iglemyr Svømmehall
Areal: Ca.
Entrepriseform: Prosjektet gjennomføres som utførelsesentreprise fordelt på syv delentrepriser.
Godkjent budsjett: Prosjektet har en budsjettramme på 262 MNOK
Oppstartsdato: Byggestart mars 2018
Ferdigstillelsesdato: Skal stå klar i 2020

Nøkkelinfo

  • Entrepriseformdelt
  • AdresseKvernhusbakken,
  • Areal
  • OppstartsdatoByggestart mars 2018
  • FerdigstillelsesdatoJan 2020

Galleri