IMG_0318

Tekniske anlegg på Sandnes kulturhus rehabiliteres

05.05.2020

Arbeidet med å rehabilitere de tekniske anleggene på kulturhuset startet opp i dag 04.05.2020. Arbeidet skal pågå til 31. august.

Det er Bryne Rør og Bright Norway som står for arbeidene og har med seg 8 underentreprenører for å oppgradere ventilasjon, sanitæranlegg, varmesystem, sprinklersystem, nytt tekniskrom på taket og tautrekkanlegg.
 
Sandnes Kulturhus vil være stengt i perioden og administrasjonen har flyttet opp til KINOKINO.
 
Biblioteket sine åpningstider vil ikke bli berørt som følge av rehabiliteringen, men det skal gjøres noen arbeider i tilknytning til bibliotekets hovedinngang i løpet av perioden, og dette arbeidet kan påvirke hvordan man kommer seg til og fra biblioteket. Vi skal sørge for at dette vil bli godt skiltet.