Sperresk%C3%A5l%20Sviland%20skule%201

Sperreskål på Sviland skule

18.12.2020

Torsdag 17. desember ble det avholdt sperreskål for alle håndtverkere og andre involverte ifm bygging av nye Sviland skule.
Sviland skule bygges i 2 trinn, der skole delen utgjør byggetrinn 1 og idrettshall utgjør byggetrinn 2 etter at den gamle skolen er revet. Skolen skal kunne ta i mot 196 elever fordelt på 7 klasser og det første byggetrinnet skal tas i bruk til skolestart høsten 2021.
Idrettshallen skal stå klar til skolestart høsten 2022.