IMG_0291

KinoKino sin fasade er snart ferdig rehabilitert

28.04.2020

Høsten 2019 ble det utlyst konkurranse på maling og utbedring av fasaden på KINOKINO med ferdigstillelse til 01.mai.2020.

Bygget hadde behov for maling og en utbedring av hakk og skader i murpussen. De gamle teak-vinduene skulle pusses og behandles. D. Nysted AS fikk kontrakten. Vi er nå sluttfasen på prosjektet og er veldig fornøyde med resultatet.
 
Et viktig premiss i prosjektet var å finne tilbake til de originale fargene for bygget og mineralittpussen som er brukt mot Storgata og Torggata. Vi hadde god dialog med Byantikvar Gro Persson og kom sammen frem til de rette fargene for bygget. Prosjektet har bevisst ikke gjort noe med tidligere reparasjoner på mineralittpussen.
 
KINOKINO er et viktig bygg i Sandnes sin historie og var fra 1942 byens rådhus- og kinobygning. Det rommet kommunale kontorer, byens bibliotek og ny kommunal kino, foruten fordelingsstasjon og kontorer for elektrisitetsverket. Bygget ble oppført i perioden 1938 til 1941 og har en høy symbol og identitetsverdi for byen. Arkitekter var Gustav Helland og Sverre Brandsberg Dahl.
 
I dag er KINOKINO et senter for kunst, film og kultur.