Sandnes_kommune_logo_neg
sandneseiendom-logo-full-white

Sandnes eiendom - Bygger byen

Sandnes_kommune_logo_neg
sandneseiendom-logo-full-white

Sandnes eiendom - BYGGER BYEN

coronavirus

Covid-19

24.04.2020

Situasjonen hos Sandnes eiendom

Pandemien har ingen vesentlig påvirkning på den daglige driften hos Sandnes eiendom. Vi praktiserer bruk av hjemmekontor, samtidig som noen er på jobb på kontorplassen for å håndtere praktiske oppgaver som gjøres her. Vår inngangsdør er låst, da vi ønsker å begrense og styre adgangen til kontorlokalene for å bidra til å redusere smittespredningen.

Ta kontakt direkte med den ansatte dere vil treffe på telefon. Kontaktinformasjon finner dere på ark-fanen 'KONTAKT'.